UA-91350243-1

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไข การชำระเงิน กรณีจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

•       คุณลูกค้าต้องโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า 100 %  ตามใบเสนอ ราคา ก่อนการจัดส่ง

•      กรณี สินค้ามีการชำรุด เสียหาย หลังจากได้รับสินค้า ทางโนเบิร์ด จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7-15 วัน

•      ทั้งนี้ โนเบิร์ด ขอสงวนสิทธิ์ กานเปลี่ยนสินค้า หากได้รับแจ้งล่าช้าเกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

 

 

เงื่อนไข การชำระเงิน กรณีงานเข้าตรวจเช็คพื้นที่ และ งานติดตั้ง

•      ค่าบริการ ตรวจเช็ค หน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อม คุณลูกค้า ต้องโอนเข้าบัญชี ก่อนการปฏิบัติงาน และ ทางโนเบิร์ด จะนำมาเป็นส่วนลดให้กับทางลูกค้า หลังจากปฏิบัติงานติดตั้งแล้วเสร็จ (หากลูกค้าไม่ตกลงที่จะใช้บริการกับทาง โนเบิร์ด ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าตรวจเช็คหน้างาน)

•      ค่าสินค้าและค่าติดตั้ง ทาง โนเบิร์ด จะแจ้งให้ทราบในใบเสนอราคา หลังจากที่ได้มีการตรวจเช็ค หน้างานเรียบร้อยแล้ว

•      ลูกค้าต้องโอนเงิน 50 % ตามใบเสนอราคาที่มีการตกลงกันแล้ว หลังจากทาง โนเบิร์ด ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ 90 % ของหน้างาน ลูกค้าจะต้องโอนเงินที่เหลือให้ครบ ทั้งนี้ ทาง โนเบิร์ด จะติดตั้งให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ บริเวณหน้างานให้เรียบร้อย

 

©Copyright 2011. Powered by OpenCart
VIP DESIGN